Faste priser

Priser på almindelig tandbehandling er fastsat i overenskomsten, som er udarbejdet mellem dansk tandlægeforening og den offentlige sygesikring.

Se de faste priser på Tandlægeforeningens hjemmeside